Info ang fönster och eller balkongdörrbyte

Leverans av dörrar/ fönster kommer att ske enligt följande

Hus 9-14 – torsdag 28/1 

Hus 15-20 – torsdag 18/2 (preliminärt) 

Hus 21-24 – torsdag 11/3 (preliminärt) 

Info kommer att komma upp i trappuppgången till berört hus 1 vecka innan och även i god tid före installation. 

Ang byte av fönster och balkongdörrar

Om det finns dom som inte kunde närvara vid kontraktsskrivningen med entrepenören och är intresserade av att byta köksfönster och eller balkongdörrar så kan ni kontakta Thomas snarast på främst Mail info@byggcomfort.com eller på tfn 073-318 49 27 (kontorstid)Fakturan kommer att skickas ut i november/december.

Medlemslokalen

Vi, styrelsen Brf Måsängen – Tuve, följer FHM:s rekommendationer avseende antalet som får vistas tillsammans. Det innebär att det rekommenderade antalet som får vistas i medlemslokalen till 8 personer. Det åligger den enskilde att medlemmen som hyr lokalen att sköta antalet.