Valberedning


Allmänt

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie förenings-stämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt arvode.


Valberedning 2019-2020
Funktion: Namn: Arvesgärde: Telefon:
Valberedning Arvesgärde xx xxx-xxx xxxx
Valberedning Arvesgärde xx xxx-xxx xxxx
Valberedning Arvesgärde xx xxx-xxx xxxx
Sammankallande Arvesgärde xx xxx-xxx xxxx