Uttag inre fond

I och med att de nya stadgarna antagits är avsättningen till inre fond avslutad. Nuvarande innestående medel tas ut som vanligt enligt nedan. För att bli beviljad ett uttag från lägenhetens inre fond måste följande steg genomföras:

  1. Skriv ut blanketten Uttag inre fond, alternativt hämta ut en blankett på fastighetsexpeditionen.
  2. Fyll i blanketten fullständigt och korrekt.
  3. Lämna in blanketten till styrelsen för vidare behandling.
  4. Invänta utbetalning.

Lycka till med era reparationer.