Styrelsen


Allmänt

För att en bostadsrättsföring skall fungera och skötas på ett effektiviserat sätt tillsätts en mindre grupp, en styrelse, som ges förtroende och ansvaret att sköta det löpande arbetet under verksamhetsåret, samt fatta beslut rörande föreningens agerande och ställningstagande i uppkomna ärenden. Styrelsen  ansvarar även för den tekniska driften. Den ekonomiska förvaltningen sköts i vårt fall av SBC, enligt avtal.

Uppkommer det frågor av större art, så som om- eller tillbyggnad av fastigheterna, vilket i förlängningen skulle innebära en standardhöjning eller en höjning av månadsavgiften, skall beslutet fattas på årsstämma eller extrastämma av medlemmarna.

 


Styrelsemedlemmar

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus.

 


Arbetssätt och nåbarhet, så arbetar styrelsen

Medlemmarna i styrelsen är inte anställda av föreningen utan är förtroendevalda, det vill säga att de troligtvis har en annan huvudsyssla att sköta. En följd av detta innebär att styrelsen inte kan vara nåbar 24 timmar om dygnet varje dag i veckan, det är helt enkelt inte rimligt. Styrelsens allmänna policy är att så skyndsamt som möjligt svara på de skrivelser som kommer in per mail eller via fastighetsexpeditionen.

Du kan också ringa följande nummer för att nå både fastighetsskötare och två ur styrelsen.

1. Prata med fastighetskötare 0705 – 55 75 14

2. Prata med ordförande 0737 – 87 73 44

3. Prata med fastighetsansvarig 0705 – 69 44 71

Eller lämna ett meddelande på svarare så tar respektive kontakt med dig

 


Organisation, styrelsen vald på stämman december 2021

Namn:                           Befattning:                                      Mail:
Rolf                               Ordförande   ordforande@masangen.se
Malin Vice ordförande/Parkering   parkering@masangen.se
Andrea Sekreterare   sekreterare@masangen.se
Sven Fastighet   fastighet@masangen.se
Emelie Ekonomi   ekonomi@masangen.se
Gabriella Medlemmar   medlemmar@masangen.se
Kai IT/TV-Säkerhet   it@masangen.se
Tobias Suppleant   suppleant@masangen.se
       
       

Kontakt

För att komma i kontakt med styrelsen går det även bra att använda nedanstående kontaktformulär.
Missbruk beivras, alla meddelanden IP-loggas.

[si-contact-form form=’4′]