Störning

BorrVåra stadgar och trivselregler reglerar hur vi förväntas uppträda gentemot våra grannar. I enstaka fall efterlevs inte dessa varpå övriga boende blir lidande. Upplever du att dina grannar inte håller sig till spelreglerna? Du kan då ha drabbats av en störning.

En störning kan exempelvis vara när det vid upprepade tillfällen förekommer en otillåten hög ljudnivå på tider när det förväntas vara tyst. Eller att det placerat otillåtna föremål i trapphuset. En störning kan även vara löst springande husdjur i trapphus eller ute på gården.

Alla störningar bör rapporteras och dokumenteras. Men en första åtgärd bör vara att du som drabbad på ett sakligt och korrekt sätt upplyser vederbörande om situationen. Det går kanske att lösa problemet utan att blanda in styrelsen.

Vid upprepade störningar har styrelsen dock möjlighet att utdela en varning till berörd medlem. Därför är det av stor vikt att du identifierar vilken lägenhet det verkligen rör sig om innan du skickar in en anmälan till styrelsen. Efter att en och samma medlem tilldelats varningar vid ett flertal tillfällen kan ärendet drivas så långt att det blir aktuellt med ett förverkande av bostadsrätten.

Det är endast tillåtet att utföra störande arbeten i lägenheten helgfria vardagar och lördagar under följande tider:

Vardagar: 07:00 – 20:00
Lördagar: 07:00 – 18:00

Låt radio och TV vara underhållning för dig själv och inte för grannarna. Det gäller särskilt höga krav på att grannar inte får störas mellan klockan 22:00 – 06:00.

När en störning handlar om ljud, kan det vara väldigt svårt, för att inte säga omöjligt ibland, att identifiera vilken lägenhet ljudet kommer från. Det finns egentligen bara två direkta metoder för identifiering; ett: du ser ljudkällan och kan säkerställa att det är den du hör. Två: du kan klart och tydligt höra ljudkällan via brevinkastet på berörd lägenhet.

Återkommer störningen rekommenderar vi att du för loggbok över händelserna. Ladda ner dokumentet Störningsschema eller hämta ut ett exemplar på fastighetsexpeditionen, fyll i det så noggrant som möjligt och lämna sedan in det till styrelsen. Vill du rapportera in störningar via webbformuläret, klicka här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev