Stadgar


Allmänt

De regler som finns att följa när det gäller en bostadsrättsförening finns bl.a. i föreningens stadgar. Därutöver finns regler i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Det är varje medlems ansvar att hålla sig uppdaterad om gällande stadgar och att följa dessa.


Gällande stadgar i pdf-format

Stadgar 2020


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev