Spolning av stick och stammar

Spolning av stick och stammar är beställt perioden 11/11 – 12/12 och entreprenören kommer då behöva tillträde till samtliga lägenheter. Avisering om detaljer delas ut veckan innan och arbetet påbörjas i hus 9 – 10.