Parkeringskostnad

Nuvarande prissättning samt eventuella kommande prisförändringar.

Parkeringssort Nuvarande pris ev. kommande förändring
Garage – Bil 390 kr/mån n/a
Garage – MC 130kr/mån n/a/mån
Garage – Moped 50 kr/mån n/a
Parkeringsruta med el 200 kr/mån 200kr är nytt pris från 1/1-22
Parkeringsruta utan el 200 kr/mån 200 kr är nytt pris från 1/1-22