Parkeringsinformation

Inom området finns det 175 st. vanliga parkeringsplatser varav 79 st. av dessa har tillgång till el-uttag. Det finns även 54 st. garageplatser för bil, 10 st. garageplatser för motorcykel och xx st. garageplatser för moped. Det finns utöver dessa även 39 st. gästparkeringar. Mopeder och motorcyklar utan garageplats parkeras vid panncentralen, se skyltning. Cyklar parkeras på avsedd plats vid husens entréer, i cykelförrådet eller i källaren.

Otillåten parkering

Det är otillåtet att parker någon annanstans än på avsedd plats. Otillåtna parkeringar medför att fordonet bötfälls eller bortforslas på bekostnad av ägaren.
Garage

Parkeringskö

Det finns två köer till bilparkeringarna, en kö för bilgaragen och en kö för utomhusparkeringarna. Vid registreringen kan du fylla i vilken typ av utomhusparkering du föredrar, med el eller utan. Det finns dock inga garantier för att ditt önskemål kan hörsammas eftersom vi måste belägga de parkeringsplatser som efterhand blir lediga.

När det gäller garagekön, så är omsättningen i snitt 3-4 garageplatser per år, det kan med andra ord ta flera år innan ett garage blir tillgängligt för dig.

Moped- och MC-garage har separata kösystem men använder sig av samma registreringsformulär som de övriga parkeringssorterna.

Dubbelregistrering

Att registrera sig flera gånger till en parkeringplats påverkar inte din placering i kön. Dubbelregistreringar resulterar i att sist inkommen registrering raderas. Det är således inte tillåtet att registrera sig till flera platser samtidigt.

Registreringsformulär

Via formuläret på sidan Registrering till parkeringskö registrerar du dig för den typ av parkering du har behov av. All data lagras i en databas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Läs villkoren här.

Tillfälligt parkeringstillstånd

De medlemmar som ställt sig i parkeringskö (gäller endast utomhusplats) via vårt registreringsformulär kan i mån av plats bli tilldelad ett tillfälligt parkeringstillstånd avsett att användas fram tills dess att den fasta parkeringsplatsen delats ut. Det finns dock inga garantier för att ett tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas då antalet parkeringsplatser i föreningen är begränsade.

Tidigare fanns det även möjlighet för besökare och hantverkare att lösa ett tillfälligt parkeringstillstånd men den typen av tillstånd har avvecklats. Besökare och hantverkare hänvisas numera till vår parkeringsautomat som nuförtiden även tar kort.

Kölistorna

Kölistorna är en översikt över vilka lägenheter som finns registrerade i databasen samt deras inbördes turordning. De olika kölistorna hittar du under menyvalet Parkeringskö – bilgarage, Garagekö – MC, Garagekö – moped, och Parkeringskö – utomhus.

Byte av befintlig parkeringsplats

Att byta sin parkeringsplats med någon annan är fullt tillåtet om båda parter är överens och att bytet blir korrekt registrerat hos föreningens parkeringsansvarige. Däremot kommer parkeringsansvarige inte att lägga ner tid på att hitta någon som kan tänka sig att byta sin parkeringsplats utan det arbetet får medlemmen själv ombesörja.

Otillåtna byten kan resultera i att pareringsplatsen går förlorad.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev