BRF Måsängen – Tuve

Bostadsrättsförening i sköna Tuve

Brf Måsängen

Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för…Läs merBrf Måsängen

Styrelsen

Allmänt För att en bostadsrättsföring skall fungera och skötas på ett effektiviserat sätt tillsätts en mindre grupp, en styrelse, som ges förtroende och ansvaret att…Läs merStyrelsen

Om sidan

Webbportalen Portalen är först och främst framtagen till Brf Måsängens medlemmar. Den skall fungera som en informationsbank och ett kommunikationshjälpmedel i syfte att underlätta och…Läs merOm sidan