Ombyggnation

Funderar ni på att bygga om eller renovera i er lägenhet? Innan en ombyggnation eller renovering av lägenheten påbörjas skall en ansökan lämnats in och blivit behandlad av styrelsen. En digital ansökan kan skickas in här, eller via e-mail till styrelsen@masangen.se. Det går även bra att skriva ut en ansökan och lämna in den på fastighetsexpeditionen. Beakta följande innan ni skickar in er ansökan:


Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

 


Vad skall en ansökan innehålla?

När ni skickar in en ansökan inför en renovering eller en ombyggnation skall den innehålla en utförlig beskrivning av ert projekt. Vad skall göras? Vilka rum och ytor berörs? Påverkar arbetet den bärande stommen, vattenledningar, avlopp eller ventilation? Desto mer information ni tillhandahåller i er ansökan desto kortare blir handläggningstiden. Vid avsaknad av vital information kommer styrelsen att kräva in en komplettering, vilket innebär ett senarelagt beslut. Observera att vissa typer av arbeten kräver yrkeslicenser och särskild kunskap, exempelvis: el‐, vatten‐ och avloppsarbeten.

Är väggen bärande eller inte?

Kontakta Alltid styrelsen ifall du funderar på att exempelvis ta bort eller flytta en vägg. Är du osäker på vad som gäller med just din renovering eller ombyggnation? Kontakta styrelsen! Ett felaktigt ingrepp kan bli kostsamt och innebära en fara för de boende.

Fläktsystemet

Våra hus har ett centralt fläktsystem där friskluften tas tas in via spaltventiler i lägenheternas vardagsrum och i sovrummen. Spaltventilerna är placerade i fönstrens överkant. Luften sugs sedan ut från lägenheterna via köket, badrummet och grovköket där sådant finns.

För att ventilationen skall fungera korrekt skall spaltventilerna hållas öppna och ytterdörren stängd. Det är förbjudet att koppla in en fläkt till någon av lägenhetens ventilationskanaler. I köket är det endast tillåtet att koppla in en passiv kökskåpa till ventilationskanalen. Vill ni installera en motordriven fläkt måste den vara av återcirkulationstyp med kolfilter, vilket innebär att den inte kopplas samman med ventilationskanalen. Är det något som fortfarande är oklart råder vi er att kontakta vår fastighetsansvarige Peter Laggren innan ni sätter i gång med er installation.

Felaktigheter som medlem åsamkar ventilationssystemet kommer berörd medlem att bli ålagd att på egen bekostnad åtgärda.

Ljudnivå

En renovering medför oftast en ganska hög ljudnivå, respektera därför gällande tider för denna typ av verksamhet.

Det är endast tillåtet att utföra störande arbeten i lägenheten helgfria vardagar och lördagar under följande tider:

Vardagar: 07:00 – 20:00
Lördagar: 07:00 – 18:00

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev