Om sidan

Webbportalen

Portalen är först och främst framtagen till Brf Måsängens medlemmar. Den skall fungera som en informationsbank och ett kommunikationshjälpmedel i syfte att underlätta och förbättra boendesituationen för varje medlem. Vår ambition är att hålla sidan uppdaterad, funktionell och användarvänlig.

Startsidan

Portalens startsida skall agera anslagstavla för viktig, akut och tillfällig information om vad som händer i föreningen och området. Denna typ av information kommer vid behov även att läggas ut på vår intern-TV-kanal, med förbehållet att innehållet anpassas till ett lämpligt format. Särskilt viktig information kommer även att anslås i husens entréer.

Drift

Sidan drivs och sköts internt av styrelsen.

Bildmaterial

Allt bildmaterial på sidan är belagt med copyrightskydd, vänligen respektera detta.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev