Medlemslokalen ej bokningsbar

Vi väntar fortfarande på att FHM ska ändra sina rekommendationer kring större samlingar. Så fort rekommendationer tillåter det, så öppnar vi för att boka medlemslokalen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev