Lokalen bokningsbar

Vi kommer öppna lokalen för att åter bokas av medlemmar. Vi kommer ändra antalet till max 50 personer. Det åligger den som hyr att följa de rekommendationer som folkhälsomydigheten utfärdat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev