Styrelsen har fått beviljat bidrag från Naturvårdsverket för att bygga och installera laddstolpar till elbilar samt laddhybrider.

Vi kommer att genomföra detta projekt nu under våren 2022.
Styrelsen behöver därför veta hur många av er medlemmar som är intresserade av att ha en egen laddplats för sin elbil/ladd hybrid bil.

Om du har intresse av en egen laddplats för din elbil/ladd hybrid så var vänlig och mejla till:

parkering@masangen.se

Uppge ditt namn, adress, lägenhetsnummer samt telefonnummer.

Alternativt lägg en lapp med ovanstående uppgifter på i brevlådan vid Kjells dörr.
Önskar få in era intresseanmälningar senast 220228

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Måsängen