Kontakt

Bostadsrättsföreningen Måsängen - Tuve

Besöksadress

Arvesgärde 43
417 44 GÖTEBORG


Fakturaadress

4163 Brf Måsängen Tuve
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall


Postadress

BRF Måsängen – Tuve
Arvesgärde 43
417 44 Göteborg


Webb

www.masangen.se
styrelsen@masangen.se


Brevinkast

På fastighetsexpeditionens entrédörr finns ett brevinkast avsedd för bl.a. skrivelser, motioner och meddelanden till fastighetsskötaren eller styrelsen.


Styrelsen

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter hittar ni här.