Sophantering

Inom området har vi möjlighet att slänga hushållssopor och komposterbart hushållsmaterial. Vi har även tillgång till en återvinningsstation där det går bra att lämna följande material:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Färgat och ofärgat glas
  • Metallförpackningar
  • Batterier

Ett sätt för varje hushåll att hålla nere kostnaderna för sophanteringen är att källsortera sina sopor så mycket som möjligt.

Sopkorgar

Inom området finns det ett antal sopkorgar, i dessa slänger vi skräp som inte bör hamna på marken. Om alla ansvara för sitt eget skräp och ser till att det hamnar på rätt plats håller vi området rent och snyggt.

Återvinningscentraler – ÅVC

”Alla hushåll i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, såväl hushåll i villor och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du sex fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna (ÅVC:erna). Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med nya fribesök varje kalenderår.” – www.goteborg.se (Sök på ÅVC-kort)

Molok – Hushållssopor

Vilken typ av avfall som är tillåtet att slänga i moloken för hushållssopor går att läsa sig till på Göteborgs stads webbsida, under avsnittet Miljö, se länk Den vanliga soppåsen.

För att förhindra att utomstående slänger sina sopor i våra moloker är samtliga försedda med lås. Er lägenhetsnyckel passar till områdets alla moloker.

Molok – Komposterbart

Kom ihåg att enbart slänga PAPPERSPÅSAR med matavfall i källsorteringen för kompost, EJ plastpåsar. Bruna papperspåsar finns att hämta ut på expeditionen.

För att förhindra att utomstående slänger sina sopor i våra moloker är samtliga försedda med lås. Er lägenhetsnyckel passar till områdets alla moloker.

För att underlätta hanteringen av kompostmaterial i er lägenheten går det att kvittera ut en kompostbehållare (avsedd för de bruna papperspåsarna) på fastighetsexpeditionen. Behållaren monteras lämpligen på insidan av skåpluckan under diskbänken.

Farligt avfall-bilen

Till Tuve torg kommer farligt avfall-bilen ett antal gånger per år, för turlista och datum se farligt avfall-bilen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev