INFORMATION OMMÅLNING PARKERINGSPLATS

Vi kommer börja med ommålning vecka 29, 13–17 juli och under denna tid får bilen inte stå på ordinarie parkeringsplats utan parkera på gästparkeringen tills vi är klara. Alla platser kommer att målas om vilket innebär omnumrering av hela ytan och alla får nytt platsnummer
och några kommer också få ny parkeringsplats.

Detta gäller parkeringsplatser med nummer 289–304, 1–68 och305–306 vecka 29.Alla som är berörda kommer få ett brev med nytt parkeringsnummer.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev