Gemensamma lokaler

Medlemmar i föreningen har tillgång till ett antal gemensamma utrymmen. Vilka dessa är, hur de brukas och vilka regler som gäller går att läsa sig till via menyn ovan där de enskilda lokalerna presenteras.

People