Förvaring

Källarförråd

Till varje lägenhet ingår det ett källarförråd där du kan förvara sådant du inte behöver eller kan förvara i lägenheten. Det är, p.g.a. brandrisken, förbjudet att förvara material i källargångarna, likaså är det förbjudet att förvara brandfarlig vara (som exempelvis lösningsmedel, bensin eller gasol) i något av källarutrymmen (varken i ditt egna förråd eller i källargångarna). Läs mer om brandskydd.

Påträffat material som strider mot reglerna kommer att bortforslas på bekostnad av ägaren. Material som inte går att identifiera någon ägare till kommer även att bli bortforslat. Tänk på säkerheten, håll källaren ren!

Barnvagns- och rullatorskåp

På entréplanet i varje hus finns det ett antal ”barnvagnsskåp”, dessa är framförallt avsedda för barnvagnar och rullatorer. Eftersom det inte finns tillräckligt många skåp för att varje lägenhet skall kunna få ett prioriteras ansökande med barnvagn eller rullator.

Någon kölista finns inte utan kontakta fastighetsexpeditionen för mer information gällande lediga skåp.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev