Servicenummer

Fastighetsservice
Kjell Liljebjer
Tel.nr: 0705-557 514


Akut fastighetsservice – när fastighetsskötaren ej är i tjänst
SECURITAS
Tel.nr: 031-801 450


Fastighet och trygghetsjour
CPG
Tel.nr: 010-7888428


Kabel-TV
Com Hem
Tel.nr: 90 222


Bredband
NETatONCE
Tel.nr: 0771-404 400

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev