Ni på Arvesgärde 9-10. Cykel utrymmet till vänster om entrédörren kommer vara otillgänglig ett par veckor framåt. Ställ era cyklar och vagnar i källaren under denna tid. Gör det så snabbt ni har möjlighet. / Styrelsen