Brf Måsängen


Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.


Grundfakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 1962-12-14. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1962-12-14 och nuvarande stadgar registrerades 2020-12-17 hos Bolagsverket.

Brf Måsängen består av åtta fristående bostadshus samt en ombyggd panncentral. I panncentralen finns fastighetsexpeditionen, styrelsekontoret, föreningslokalen samt en mattvätt. I samtliga utrymmen i panncentralen råder det rökförbud. I de åtta bostadshusen finns 304 st. bostadsrätter i storleken 1 – 4 r.o.k.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev