Motortrafik

MotorförbudInom området är motortrafik som regel otillåten, undantaget viss nyttotrafik som sjuktransporter, soptransporter, fastighetsskötsel och flyttransporter. Området är försett med låsta bommar för att förhindra otillåten trafik. För att låsa upp bommen krävs en så kallad A-nyckel och går att låna på expeditionen mot en deposition på (500 kr).

Bommarnas placering går att se på översiktskartan. Glöm ej att låsa bommen efter dig och tänk på barnen, kör försiktigt när ni trafikerar området.

Parkeringsförbud råder inom området. Fordon som körts fram för i- och urlastning skall omedelbart avlägsnas från området efter lastning.