Balkongen

Dessa regler gäller för våra balkonger:

  • Det är inte tillåtet att fästa blomlådor eller paraboler/antenner på utsidan av balkongen eller på fasaden.
  • Det är inte tillåtet att mata fåglarna eller andra djur från balkongen.
  • Eftersom det krävs bygglov för att förändra husens fasader är det enbart tillåtet att måla balkongens väggar vita.
  • Det är endast tillåtet att grilla med el-grill på balkongen, eldning med ved, kol, gasol eller dylikt är således förbjudet.
  • Förvaring av gasol på inglasad balkong

    För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.