Arbetet med entréerna fortlöper. Hus 11 – 12 samt 13 – 14 kommer påbörjas inom några dagar och förväntas pågå 3 -4 veckor. / Styrelsen