Vi har nu skrivit avtal med ett företag som lämnat in offerter gällande laddstationer för elbilar. Det gäller både laddhybrider och rena elbilar. Berörda parkeringsplats innehavare kommer kontaktas separat. Om allt går utan bekymmer längst med vägen, så borde det vara klart under den första halvan av 2022.