Styrelsen


Allmänt

För att en bostadsrättsföring skall fungera och skötas på ett effektiviserat sätt tillsätts en mindre grupp, en styrelse, som ges förtroende och ansvaret att sköta det löpande arbetet under verksamhetsåret, samt fatta beslut rörande föreningens agerande och ställningstagande i uppkomna ärenden. Styrelsen  ansvarar även för den tekniska driften. Den ekonomiska förvaltningen sköts i vårt fall av SBC, enligt avtal.

Uppkommer det frågor av större art, så som om- eller tillbyggnad av fastigheterna, vilket i förlängningen skulle innebära en standardhöjning eller en höjning av månadsavgiften, skall beslutet fattas på årsstämma eller extrastämma av medlemmarna.


Styrelsemedlemmar

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus.


Arbetssätt och nåbarhet, så arbetar styrelsen

Medlemmarna i styrelsen är inte anställda av föreningen utan är förtroendevalda, det vill säga att de troligtvis har en annan huvudsyssla att sköta. En följd av detta innebär att styrelsen inte kan vara nåbar 24 timmar om dygnet varje dag i veckan, det är helt enkelt inte rimligt. Styrelsens allmänna policy är att så skyndsamt som möjligt svara på de skrivelser som kommer in per mail eller via fastighetsexpeditionen.

När styrelsemedlemmarna rör sig ute i området är dessa som vilken medlem som helst och vill bli bemött därefter. Styrelsen accepterar inte att bli krävd på svar eller liknande när de i egenskap av medlem rör sig i området. Har ni frågor eller funderingar kring något som rör föreningen, lämna in en skrivelse eller försök nå berörd styrelsemedlem per mail. Kontaktuppgifter till styrelsen finns längre ner på sidan.

Du kan också ringa följande nummer för att nå både fastighetsskötare och tre ur styrelsen.

1. Prata med fastighetskötare 070-555 75 14

2. Prata med ordförande  073-144 71 58

3. Vice ordförande TV/IT 073-787 73 44

3. Prata med fastighetsansvarig 073-144 74 23

Eller lämna ett meddelande på svarare så tar respektive kontakt med dig


Organisation, styrelsen vald på stämman november 2019
Namn: Mail:
Mikael Ordförande ordforande@masangen.se
Rolf Vice ordförande / IT it@masangen.se
Andrea Sekreterare sekreterare@masangen.se
Sven Fastighet fastighet@masangen.se
Emelie Medlemmar medlemmar@masangen.se
Gabriella Parkering parkering@masangen.se
Janne Ekonomi ekonomi@masangen.se
Marianne Suppleant/Lokalen lokalansvarig@masangen.se
Rocita Suppleant/Lokalen suppleant@masangen.se
Kai Suppleant/Lokalen suppleant@masangen.se
Kontakt

För att komma i kontakt med styrelsen går det även bra att använda nedanstående kontaktformulär. Missbruk beivras, alla meddelanden IP-loggas.

Kommentarer eller frågor är välkomna.

Kontaktformulär
* Obligatoriska uppgifter