Styrelsen


Allmänt

För att en bostadsrättsföring skall fungera och skötas på ett effektiviserat sätt tillsätts en mindre grupp, en styrelse, som ges förtroende och ansvaret att sköta det löpande arbetet under verksamhetsåret, samt fatta beslut rörande föreningens agerande och ställningstagande i uppkomna ärenden. Styrelsen  ansvarar även för den tekniska driften. Den ekonomiska förvaltningen sköts i vårt fall av SBC, enligt avtal.

Uppkommer det frågor av större art, så som om- eller tillbyggnad av fastigheterna, vilket i förlängningen skulle innebära en standardhöjning eller en höjning av månadsavgiften, skall beslutet fattas på årsstämma eller extrastämma av medlemmarna.


Styrelsemedlemmar

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus.


Arbetssätt och nåbarhet, så arbetar styrelsen

Medlemmarna i styrelsen är inte anställda av föreningen utan är förtroendevalda, det vill säga att de troligtvis har en annan huvudsyssla att sköta. En följd av detta innebär att styrelsen inte kan vara nåbar 24 timmar om dygnet varje dag i veckan, det är helt enkelt inte rimligt. Styrelsens allmänna policy är att så skyndsamt som möjligt svara på de skrivelser som kommer in per mail eller via fastighetsexpeditionen. Detta gäller även nåbarheten per telefon.

När styrelsemedlemmarna rör sig ute i området är dessa som vilken medlem som helst och vill bli bemött därefter. Styrelsen accepterar inte att bli krävd på svar eller liknande när de i egenskap av medlem rör sig i området. Har ni frågor eller funderingar kring något som rör föreningen, lämna in en skrivelse eller försök nå berörd styrelsemedlem per telefon. Kontaktuppgifter till styrelsen finns längre ner på sidan.


Organisation, styrelsen vald på stämman November 2017
Namn: Funktion: Telefon: Mail:
Daniel Ordförande 0705-201011 ordforande@masangen.se
Jan Vice ordförande / Ekonomi 0707-834332 ekonomi@masangen.se
Karl Sekreterare 0707-716002 sekreterare@masangen.se
Mikael Fastighet 0707-707563 fastighet@masangen.se
Emelie Medlemmar 0707-874101 medlemmar@masangen.se
Marianne Parkering 0705-555695 parkering@masangen.se
Hans-Robert IT/TV 0761-397582 it@masangen.se
N/A Lokalen lokalansvarig@masangen.se
Sven Suppleant 0707-919246 suppleant1@masangen.se
Kai Suppleant 0707-885193 suppleant2@masangen.se
Kontakt

För att komma i kontakt med styrelsen går det även bra att använda nedanstående kontaktformulär. Missbruk beivras, alla meddelanden IP-loggas.

Kommentarer eller frågor är välkomna.

Kontaktformulär
* Obligatoriska uppgifter