Hur får jag tag på en parkeringsplats?

Genom att registrera dig i vårt kösystem blir du tilldelat en parkering när du når första plats i kön. Registreringsformuläret hittar du på denna länk, http://masangen.se/registrera-till-ko/.