Rättigheter & Skyldigheter

Vill påminna alla våra medlemmar att läsa stadgarna. Där beskrivs dina rättigheter och skyldigheter i vår borättsförening. Dessa stadgar är hämtade från borättslagen.

Bra att läsa för att undvika missförstånd. De finns på denna sida.http://masangen.se/stadgar/