Parkeringskostnad

Nuvarande prissättning samt eventuella kommande prisförändringar.

Parkeringssort Nuvarande pris ev. kommande förändring
Garage – Bil 390 kr/mån n/a
Garage – MC 100 kr/mån 100/135 kr/mån
Garage – Moped 50 kr/mån n/a
Parkeringsruta med el 210 kr/mån n/a
Parkeringsruta utan el 120 kr/mån n/a