Konstituerande möte

På årsstämman den 12 december 2018 valdes, delvis ny styrelse. Denna styrelse har nu haft sitt Konstituerande möte, det möte var den 14 december 2018. Styrelsen fördelade posterna bland närvarande ledamöter. Vår hemsida kommer inom de närmaste dagarna uppdatera informationen, gällande de fördelade poster. Första styrelsemöte på det nya året blir den 8 januari 2019

Nya villkor och regler för bokning av lokalen

Styrelsen har beslutat att ändra villkoren och reglerna för uthyrning av lokalen.
Ändringar gäller fr.o.m. 2018-01-01

  • Hyran för lokalen höjs från 450kr till 500kr
  • Användning av bokningsformuläret ses som bindande, skriftligt avtal tas därmed bort
  • Avbokning av lokalen måste ske senast 48 timmar innan dagen för bokningen
  • Externa bokningar tillåts inte längre, endast medlemmar i Brf Måsängen får boka lokalen

Klicka här för att läsa övriga nya villkor och regler