Nya villkor och regler för bokning av lokalen

Styrelsen har beslutat att ändra villkoren och reglerna för uthyrning av lokalen.
Ändringar gäller fr.o.m. 2018-01-01

  • Hyran för lokalen höjs från 450kr till 500kr
  • Användning av bokningsformuläret ses som bindande, skriftligt avtal tas därmed bort
  • Avbokning av lokalen måste ske senast 48 timmar innan dagen för bokningen
  • Externa bokningar tillåts inte längre, endast medlemmar i Brf Måsängen får boka lokalen

Klicka här för att läsa övriga nya villkor och regler

Avgiftshöjning

Under budgetmötet den 31 maj beslutade styrelsen att införa en avgiftshöjning med 8% från juli 2017. Anledningarna till höjningen är följande:

  1. 5% föranleds av finansieringen av fasadrenoveringen som nu pågår.
  2. 3% beror på kommande amorteringar av de lån föreningen tagit, i kombination med förväntade ränteutgifter.

Styrelsen beklagar att informationen kommer sent när avierna redan är skickade.