Medlemslokalen

Kom ihåg att du får hyra lokalen kostnadsfritt om du tänker dig en tillställning där alla medlemmar är välkomna. Det kan vara möten, enklare hobbyverksamhet etc. Boka som vanligt och ange vilken typ av tillställning. /

Spolning av stick och stammar

Spolning av stick och stammar är beställt perioden 11/11 – 12/12 och entreprenören kommer då behöva tillträde till samtliga lägenheter. Avisering om detaljer delas ut veckan innan och arbetet påbörjas i hus 9 – 10.

Årsstämma 2019

Årsstämman är satt till 28/11 kl 1830, info kommer delas ut till hushåll samt löpande på anslagstavlorna. Sista dagen för att lämna in motioner i år är satt till 18/11.