Genomgång/presentation av nya tvättstugan

Torsdag 9 Mars kl.20.00 håller vi en genomgång.

Nästa genomgång därefter: söndag 12 Mars kl.13.00.

Vi träffas utanför den nya tvättstugan(ingång vid panncentralens långsida, mot bilparkeringarna).
Vänligen kom i tid!!!
Genomgången tar ca 55 minuter och vi går igenom bokningssystemet samt handhavande och skötsel av tvättstugan. Efter genomgången så tar vi bort bokningsspärren för de som är med på presentationen.

Styrelsen

Vattenläcka

Om ni undrar varför det pågår arbeten vid lekplatsen så är det för att reparera en mindre läcka på varmvattenledningen till Arvesgärde 9-10. Det är två veckors leveranstid på rörsektionen som måste bytas, så det kommer att ta ett tag innan reparationen är klar.

Informationsmöte om fasadrenoveringen

Styrelsen har låtit WSP behandla 9 inkomna offerter med innehåll enligt den information som gavs vid informationsmötet den 13 oktober 2016, varav två gick vidare till slutlig avdömning. Styrelsen beslutade i december 2016 att låta anlita Johns bygg och fasad för arbetet, som beräknas starta vecka 8 och pågå till vecka 51.

Arbetet görs i två etapper:
• Etapp 1: Arvesgärde 17-24 utförs preliminärt från vecka 8 till 27
• Etapp 2: Arvesgärde 9-16 utförs preliminärt från vecka 32 till 51

Onsdagen den 25 januari kl 18:30 hålls ett informationsmöte i Glöstorpsskolans aula, för boende i etapp 1.

Detaljer redovisas, och medlemmarna får ställa frågor. Ett motsvarande möte för etapp 2 kommer att hållas före vecka 32.