Medlemslokalen ej bokningsbar

Vi väntar fortfarande på att FHM ska ändra sina rekommendationer kring större samlingar. Så fort rekommendationer tillåter det, så öppnar vi för att boka medlemslokalen