Medlemslokalen

Vi, styrelsen Brf Måsängen – Tuve, följer FHM:s rekommendationer avseende antalet som får vistas tillsammans. Det innebär att det rekommenderade antalet som får vistas i medlemslokalen till 8 personer. Det åligger den enskilde att medlemmen som hyr lokalen att sköta antalet.