Konstituerande möte

På årsstämman den 12 december 2018 valdes, delvis ny styrelse. Denna styrelse har nu haft sitt Konstituerande möte, det möte var den 14 december 2018. Styrelsen fördelade posterna bland närvarande ledamöter. Vår hemsida kommer inom de närmaste dagarna uppdatera informationen, gällande de fördelade poster. Första styrelsemöte på det nya året blir den 8 januari 2019