Expeditionen

Fastighetsexpeditionen

Fastighetsexpeditionen är placerad i panncentralens norra ände, se översiktskarta. Här har du möjlighet att träffa vår fastighetsskötare, Kjell  Liljebjer. Observera dock de begränsade öppettiderna.

Expedition-entré

Öppettider

Måndagar 07:00 – 07:30 och torsdagar 15:00 – 15:30

Kontakt

Tel.nr: 0705-557 514
E-mail: kjell@masangen.se

Brevinkast

På fastighetsexpeditionens entrédörr finns ett brevinkast avsedd för bl.a. skrivelser, motioner och meddelanden till fastighetsskötaren eller styrelsen.

Barnvagnsskåp

Ring in till fastighetsexpeditionen för att anmäla ditt intresse för ett barnvagnsskåp. Information och regler kring skåpen finns att läsa här.

Dokument

Följande dokument går att hämta ut på fastighetsexpeditionen:

Uttag inre fond
Hyresavtal andrahand
Årsredovisning
Telefoniavtal Netatonce

Felanmälan

Vid mindre fel maila fastighetsansvarig, Kjell Liljebjer.
E-mail: kjell@masangen.se eller ring tel.nr: 0705-557 514 under expeditionstid.

Vid akuta fel ring:
Tel.nr: 0705-557 514