Container

Det finns en container tillgänglig för att medlemmar att slänga grovsopor i.
Containern finns belägen mellan lokalen och Arvesgärde 21-22 och är låst via ett kodlås.

Tillgång till låskoden fås från våran fastighetsskötare eller från styrelsen och koden kommer att bytas ut med jämna mellanrum för att hålla obehöriga borta.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev