Container

Det finns en container tillgänglig för att medlemmar att slänga grovsopor i.
Containern finns belägen mellan lokalen och Arvesgärde 21-22 och är låst via ett kodlås.

Tillgång till låskoden fås från våran fastighetsskötare eller från styrelsen och koden kommer att bytas ut med jämna mellanrum för att hålla obehöriga borta.