Bredband och hyra

Från och med 1 oktober 2019 kommer hyran sänkas med 50kr per månad. Det motsvarar sänkningen av bredbandet som vi fick omförhandlat i det nya avtalet. I kostnader för föreningen så sparar vi runt 200 000kr per år. Varje lilla förändring får stora konsekvenser. Det gäller även ifall saker blir dyrare.

Nya villkor och regler för bokning av lokalen

Styrelsen har beslutat att ändra villkoren och reglerna för uthyrning av lokalen.
Ändringar gäller fr.o.m. 2018-01-01

  • Hyran för lokalen höjs från 450kr till 500kr
  • Användning av bokningsformuläret ses som bindande, skriftligt avtal tas därmed bort
  • Avbokning av lokalen måste ske senast 48 timmar innan dagen för bokningen
  • Externa bokningar tillåts inte längre, endast medlemmar i Brf Måsängen får boka lokalen

Klicka här för att läsa övriga nya villkor och regler

Avgiftshöjning

Under budgetmötet den 31 maj beslutade styrelsen att införa en avgiftshöjning med 8% från juli 2017. Anledningarna till höjningen är följande:

  1. 5% föranleds av finansieringen av fasadrenoveringen som nu pågår.
  2. 3% beror på kommande amorteringar av de lån föreningen tagit, i kombination med förväntade ränteutgifter.

Styrelsen beklagar att informationen kommer sent när avierna redan är skickade.