LED-lampor

Som ni säkert ser så installeras just nu LED-lampor i området. Bytet gäller både gångstråk inne på området samt samtliga armaturer på parkeringen. Detta ger förutom avsevärt bättre ljus även stora besparingar. Detta beräknas vara klart den 21 december. 

De berörda bilarna som är parkerade i direkt anslutning till stolparna ska ha fått p-tillstånd till besöksparkeringen. 

Konstituerande möte

På årsstämman den 12 december 2018 valdes, delvis ny styrelse. Denna styrelse har nu haft sitt Konstituerande möte, det möte var den 14 december 2018. Styrelsen fördelade posterna bland närvarande ledamöter. Vår hemsida kommer inom de närmaste dagarna uppdatera informationen, gällande de fördelade poster. Första styrelsemöte på det nya året blir den 8 januari 2019