Informationsmöte om fasadrenoveringen

Styrelsen har låtit WSP behandla 9 inkomna offerter med innehåll enligt den information som gavs vid informationsmötet den 13 oktober 2016, varav två gick vidare till slutlig avdömning. Styrelsen beslutade i december 2016 att låta anlita Johns bygg och fasad för arbetet, som beräknas starta vecka 8 och pågå till vecka 51.

Arbetet görs i två etapper:
• Etapp 1: Arvesgärde 17-24 utförs preliminärt från vecka 8 till 27
• Etapp 2: Arvesgärde 9-16 utförs preliminärt från vecka 32 till 51

Onsdagen den 25 januari kl 18:30 hålls ett informationsmöte i Glöstorpsskolans aula, för boende i etapp 1.

Detaljer redovisas, och medlemmarna får ställa frågor. Ett motsvarande möte för etapp 2 kommer att hållas före vecka 32.

Information om TV- och bredbandsavtal

Från och med den 1a Oktober så gäller förnyade avtal för TV och bredband. De nya avtalen innebär en sänkning av avgiften med 7kr per månad och lägenhet.
I samband med detta höjs även bredbandskapaciteten från dagens 100/100Mbit till 200/200Mbit.

TV-utbudet påverkas inte i- och med det nya avtalet utan vi behåller dagens paket med 17 analoga kanaler, 11 fasta digitala kanaler och 8 valfria digitala kanaler.