Bredband och hyra

Från och med 1 oktober 2019 kommer hyran sänkas med 50kr per månad. Det motsvarar sänkningen av bredbandet som vi fick omförhandlat i det nya avtalet. I kostnader för föreningen så sparar vi runt 200 000kr per år. Varje lilla förändring får stora konsekvenser. Det gäller även ifall saker blir dyrare.