Nya villkor och regler för bokning av lokalen

Styrelsen har beslutat att ändra villkoren och reglerna för uthyrning av lokalen.
Ändringar gäller fr.o.m. 2018-01-01

  • Hyran för lokalen höjs från 450kr till 500kr
  • Användning av bokningsformuläret ses som bindande, skriftligt avtal tas därmed bort
  • Avbokning av lokalen måste ske senast 48 timmar innan dagen för bokningen
  • Externa bokningar tillåts inte längre, endast medlemmar i Brf Måsängen får boka lokalen

Klicka här för att läsa övriga nya villkor och regler

Information om TV- och bredbandsavtal

Från och med den 1a Oktober så gäller förnyade avtal för TV och bredband. De nya avtalen innebär en sänkning av avgiften med 7kr per månad och lägenhet.
I samband med detta höjs även bredbandskapaciteten från dagens 100/100Mbit till 200/200Mbit.

TV-utbudet påverkas inte i- och med det nya avtalet utan vi behåller dagens paket med 17 analoga kanaler, 11 fasta digitala kanaler och 8 valfria digitala kanaler.

Inventering av barnvagnsskåp

Styrelsen arbetar med att uppdatera hanteringen av barnvagnskåpen i entréerna. Det finns inte lika många skåp som det finns lägenheter, och föreningen måste få en överblick över vilka medlemmar som förfogar över skåp.Därför påbörjas en inventering där samtliga medlemmar får svara på frågan om de har tillgång till ett skåp. Syftet är att få ett fungerande kösystem.

Medlemmar som innehar barnvagnsskåp ombedes lämna en in en lapp med lägenhetsnummer och barnvagnsskåpsnummer till Kjell innan den 31a Maj.