Balkongdörrar och fönster

Den 12-14 oktober är Entreprenören för byte av balkongdörrar och fönster på plats i föreningslokalen för att skriva kontrakt med dem som valt att byta. Exakt tidpunkt kommer inom kort. Vid frågor kontakta fastighetsansvarige Sven på nummer 0705-694471

Lokalen bokningsbar

Vi kommer öppna lokalen för att åter bokas av medlemmar. Vi kommer ändra antalet till max 50 personer. Det åligger den som hyr att följa de rekommendationer som folkhälsomydigheten utfärdat.

INFORMATION OMMÅLNING PARKERINGSPLATS

Vi kommer börja med ommålning vecka 29, 13–17 juli och under denna tid får bilen inte stå på ordinarie parkeringsplats utan parkera på gästparkeringen tills vi är klara. Alla platser kommer att målas om vilket innebär omnumrering av hela ytan och alla får nytt platsnummer
och några kommer också få ny parkeringsplats.

Detta gäller parkeringsplatser med nummer 289–304, 1–68 och305–306 vecka 29.Alla som är berörda kommer få ett brev med nytt parkeringsnummer.