Nya villkor och regler för bokning av lokalen

Styrelsen har beslutat att ändra villkoren och reglerna för uthyrning av lokalen.
Ändringar gäller fr.o.m. 2018-01-01

  • Hyran för lokalen höjs från 450kr till 500kr
  • Användning av bokningsformuläret ses som bindande, skriftligt avtal tas därmed bort
  • Avbokning av lokalen måste ske senast 48 timmar innan dagen för bokningen
  • Externa bokningar tillåts inte längre, endast medlemmar i Brf Måsängen får boka lokalen

Klicka här för att läsa övriga nya villkor och regler

Information om TV- och bredbandsavtal

Från och med den 1a Oktober så gäller förnyade avtal för TV och bredband. De nya avtalen innebär en sänkning av avgiften med 7kr per månad och lägenhet.
I samband med detta höjs även bredbandskapaciteten från dagens 100/100Mbit till 200/200Mbit.

TV-utbudet påverkas inte i- och med det nya avtalet utan vi behåller dagens paket med 17 analoga kanaler, 11 fasta digitala kanaler och 8 valfria digitala kanaler.