Avgiftshöjning

Under budgetmötet den 31 maj beslutade styrelsen att införa en avgiftshöjning med 8% från juli 2017. Anledningarna till höjningen är följande:

  1. 5% föranleds av finansieringen av fasadrenoveringen som nu pågår.
  2. 3% beror på kommande amorteringar av de lån föreningen tagit, i kombination med förväntade ränteutgifter.

Styrelsen beklagar att informationen kommer sent när avierna redan är skickade.

Genomgång/presentation av nya tvättstugan

Torsdag 9 Mars kl.20.00 håller vi en genomgång.

Nästa genomgång därefter: söndag 12 Mars kl.13.00.

Vi träffas utanför den nya tvättstugan(ingång vid panncentralens långsida, mot bilparkeringarna).
Vänligen kom i tid!!!
Genomgången tar ca 55 minuter och vi går igenom bokningssystemet samt handhavande och skötsel av tvättstugan. Efter genomgången så tar vi bort bokningsspärren för de som är med på presentationen.

Styrelsen