Ändrade avgifter från 1 juli 2016

Styrelsen har haft ett budgetmöte inför kommande verksamhetsår. För att få en budget i balans höjs månadsavgifterna med 5%. Värmekostnaden har också ökat och för att täcka kostnaderna höjs värmeavgiften med 7%. Detta innebär ca 248 kr per månad för en normal trea.