Spolning av stick och stammar

Spolning av stick och stammar är beställt perioden 11/11 – 12/12 och entreprenören kommer då behöva tillträde till samtliga lägenheter. Avisering om detaljer delas ut veckan innan och arbetet påbörjas i hus 9 – 10.

Årsstämma 2019

Årsstämman är satt till 28/11 kl 1830, info kommer delas ut till hushåll samt löpande på anslagstavlorna. Sista dagen för att lämna in motioner i år är satt till 18/11.