LED-lampor

Som ni säkert ser så installeras just nu LED-lampor i området. Bytet gäller både gångstråk inne på området samt samtliga armaturer på parkeringen. Detta ger förutom avsevärt bättre ljus även stora besparingar. Detta beräknas vara klart den 21 december. 

De berörda bilarna som är parkerade i direkt anslutning till stolparna ska ha fått p-tillstånd till besöksparkeringen.