Avgiftshöjning

Under budgetmötet den 31 maj beslutade styrelsen att införa en avgiftshöjning med 8% från juli 2017. Anledningarna till höjningen är följande:

  1. 5% föranleds av finansieringen av fasadrenoveringen som nu pågår.
  2. 3% beror på kommande amorteringar av de lån föreningen tagit, i kombination med förväntade ränteutgifter.

Styrelsen beklagar att informationen kommer sent när avierna redan är skickade.