Informationsmöte om fasadrenoveringen

Styrelsen har låtit WSP behandla 9 inkomna offerter med innehåll enligt den information som gavs vid informationsmötet den 13 oktober 2016, varav två gick vidare till slutlig avdömning. Styrelsen beslutade i december 2016 att låta anlita Johns bygg och fasad för arbetet, som beräknas starta vecka 8 och pågå till vecka 51.

Arbetet görs i två etapper:
• Etapp 1: Arvesgärde 17-24 utförs preliminärt från vecka 8 till 27
• Etapp 2: Arvesgärde 9-16 utförs preliminärt från vecka 32 till 51

Onsdagen den 25 januari kl 18:30 hålls ett informationsmöte i Glöstorpsskolans aula, för boende i etapp 1.

Detaljer redovisas, och medlemmarna får ställa frågor. Ett motsvarande möte för etapp 2 kommer att hållas före vecka 32.