Information om TV- och bredbandsavtal

Från och med den 1a Oktober så gäller förnyade avtal för TV och bredband. De nya avtalen innebär en sänkning av avgiften med 7kr per månad och lägenhet.
I samband med detta höjs även bredbandskapaciteten från dagens 100/100Mbit till 200/200Mbit.

TV-utbudet påverkas inte i- och med det nya avtalet utan vi behåller dagens paket med 17 analoga kanaler, 11 fasta digitala kanaler och 8 valfria digitala kanaler.